Terapia Integracji Sensorycznej

Terapia Integracji Sensorycznej odpowiadająca na potrzeby rozwojowe dziecka od 0-9 lat 

Pierwsza wizyta obejmuje diagnozę oraz opracowanie pisemnego planu według którego rodzice będą wiedzieli jak wspierać przetwarzanie sensoryczne dziecka wg jego potrzeb – czas trwania – 120 min., koszt 400 zł 

Kolejna wizyta – omówienie postępów, zmian oraz dostosowanie planu do aktualnych celów terapeutycznych, czas trwania – 60 min., koszt 300 zł