Konsultacja snu dziecka

Pierwsza konsultacja

Omówienie celu wizyty, określenie problemu i sprecyzowanie oczekiwań rodziców.
 1. Badanie pierwotnych odruchów oraz zachowania dziecka.
 2. Wywiad dotyczący: codziennych rytuałów w opiece nad dzieckiem, praktykowanego rytmu dnia i nocy,  otoczenia w którym dziecko zasypia, aranżacji miejsca snu.
 3. Ocena interakcji rodziców z dzieckiem i ich postrzegania własnego dziecka.
 4. Rozpoznanie indywidualnych możliwości i zdolności dziecka, które pomogą rodzicom w lepszym zrozumieniu jego potrzeb, emocji i zachowań.
 5. Nauczenie rodziców obserwacji dziecka w stanie snu, czuwania i płaczu.
 6. Wsparcie dla rozwijającej się relacji pomiędzy rodzicami a dzieckiem.
 7. Zmniejszenie niepokoju rodziców dotyczącego ich kompetencji.
 8. Rozumienie przez rodziców zachowania dziecka i umiejętność komunikowania się z nim.
 9. Opracowanie Harmonogramu Poprawy Snu do wdrożenia po wizycie.
Omówienie zagadnień dotyczących:
 • znaczenia snu w rozwoju dziecka;
 • zapotrzebowania na sen dzienny, sen nocy, całkowej ilości snu na dobę;
 • rodzajów płaczu, przyczyn, sposobów reakcji;
 • habituacji jako mechanizmu ochrony snu;
 • zasad bezpiecznego snu;
 • skoków rozwojowych;
 • stosowanie optymalnych czasów czuwania dziecka;
 • gadżetów wspierających i zakłócających rozwój dziecka.

Czas trwania pierwszej konsultacji: 120 min

Koszt : 400zł

Dokumentacja:

 1. Karta oceny odruchów niemowlęcych.
 2. Wywiad.
 3. Harmonogram poprawy snu.

Druga i kolejna konsultacja

Czas trwania drugiej i kolejnej konsultacji: 60 – 90 min

Koszt: 300zł

Artykuł dotyczący snu dziecka:
Sen dziecka